Jak otrzymać certyfikat wiarygodności?

Tworzenie wartości przedsiębiorstwa i redukowanie ryzyka jest niezwykle ciężkie, ale dialog pomiędzy działalnościami może ułatwić ten zabieg. Współpraca miedzy podmiotami, zależności i rywalizacja są...

Jak dzielimy koszty uzyskaniu przychodu?

Bezbłędne obliczenie wydatków wygenerowania przychodu ma ogromne znaczenie dla wypełnienia deklaracji podatkowej PIT indywidualnych podatników i CIT dla biznesmenów. Te wydatki zmieniają wartość doch...

Zatrudnienie w spółkach cywilnych

Niejednokrotnie spółka cywilna zatrudnia pracowników. Nie posiada ona statusu podmiotu prawnego, więc są pewne wymagania, do których trzeba się dostosować, by być pracodawcą. Prawo klarownie opisuje,...

Za co odpowiedzialny jest pracownik?

Pracodawca jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności gospodarczej, jednak zdarzają się sytuacje, gdy za szkody odpowiada pracownik. Jak ustalić, kiedy wina jest pracodawcy a kiedy zatrudnionego...

Spółka cywilna w Niemczech

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej na obszarze Niemiec są określone w niemieckim Kodeksie Cywilnym, który podaje, iż jest to podmiot gospodarczy stworzony do uzyskiwania wspólnych celów. Wypracowa...

Co reguluje etykę biur rachunkowych?

Zasady etyczne odnoszące się do podmiotów realizujących usługi w zakresie rachunkowości zamieszczone są w Kodeksie Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jednakże zakres jego zastosowania jest ograniczony....

Jak rozpocząć działalność gospodarczą?

W dzisiejszych czasach założenie działalności gospodarczej nie jest już długotrwałym i skomplikowanym procesem. Firmę można otworzyć bez chodzenia po urzędach i wystarczy kilka kroków, aby zrealizowa...