EBC ogłasza wielkie drukowanie

Miesiące oczekiwań, nerwowe odliczanie do „godziny zero” i oto jest – Europejski Bank Centralny podjął decyzję w sprawie programu luzowania ilościowego (QE).

Oto podstawowe założenia europejskiego programu luzowania ilościowego (QE):

• 60 mld euro miesięcznie zostanie przeznaczonych na skup obligacji emitowanych przez rządy państw strefy euro, agencje i inne europejskie instytucje

• program rozpocznie się w marcu 2015 r. i potrwa do końca września 2016 r. zakupy będą dokonywane na rynku wtórnym przy pomocy środków banku centralnego, tak aby wymienione instytucje zyskały pieniądze na zakup innych aktywów i udzieliły kredytu gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom

• program może zostać wygaszony w momencie, w którym inflacja w średnim okresie zacznie powracać do poziomu poniżej, lecz blisko 2% (zgodny z mandatem EBC)

• zakupy będą oparte o tzw. „klucz kapitałowy” – nawiększy udział w kapitale mają Niemcy, toteż na skup ich obligacji zostanie przeznaczona największa kwota

• 20% zakupów będzie objętych współdzieleniem ryzyka

• zakupionych może być nie więcej niż 25% każdej emisji i nie więcej niż 30% zadłużenia danego emitenta

• rozszerzone zostaną uruchomione w październiku 2014 r. programy zakupu aktywów obejmujący papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABSPP) i program skupu obligacji zabezpieczonych (CBPP3)

• skupowane będą obligacje zapdające w ciągu 2-30 lat, również te o ujemnych rentownościach

• stopa po której prowadzone są operacje w ramach programu TLTRO zostanie zrównana z podstawową stopą operacji refinansowych (wcześniej obowiązywał spread 10 pb). Oznacza to, że banki będą mogły pożyczać jeszcze taniej.

 

Michał Żuławiński

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *