Jak wygląda praca interwenienta?

Interwenient to osoba, która uczestniczy w postępowaniu cywilnym. Zwykle powodem dołączenia do sprawy jest uzyskanie ustanowionego wcześniej celu. Zgodnie z polskimi przepisami interwencja przyjmuje dwie formy. Jaki podział stosuje się najczęściej? Czy włączenie interwenta ma wpływ na zakończenie całej sprawy?

Przede wszystkim warto powiedzieć, że najczęściej spotkać się można z interwencją główną i uboczną. Pierwsza z nich dotyczy sytuacji, w której interwenient ingeruje w proces osób trzecich, ponieważ chce odzyskać swoje dobra lub rzeczy. Według ustaleń wnosić ją można aż do zakończenia rozprawy pierwszej instancji.

Natomiast interwencja uboczna zachodzi w momencie, kiedy interwenient z przyczyn prawnych chciałby rozwikłać całą sprawę na korzyść wybranej strony i ciągle występuje w jej obronie. Zdarza się, że nawet zastępuje stronę w spotkaniu z sędzią.

Z pewnością każda ze stron może wnieść wniosek o usunięcie interwenienta wraz z uzasadnieniem. Jednak prośba powinna zostać przedstawiona do na 24 godziny przed otwarciem planowanej rozprawy.

red. Justyna Błahut
ecodomu.eu

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *