Komisja Europejska dokonała deregulacji aktów prawnych

Jednym z priorytetów Komisji Europejskiej są czynności doprowadzające do prostszych procedur w zakresie funkcjonowania małych oraz średnich firm. Ma to na celu zapoczątkowanie wzrostu gospodarczego oraz powstawanie nowych możliwości zatrudnienia na obszarze Europy.

Komisja Europejska zorganizowała konsultacje społeczne, w których uczestniczyło ponad 1000 przedsiębiorstw i ich reprezentantów. Podczas trwania konsultacji wyznaczono 10 najbardziej niekorzystnych aktów prawnych UE. Celem konsultacji było również orzeczenie, w jakich obszarach unijne przepisy prawne mogą ograniczać rozwój oraz zatrudnienie. Innym zadaniem było także określenie sektorów i aspektów wymagających dokładniejszej oceny lub zapoczątkowanie działań.

Rezultaty konsultacji zostały upublicznione 7 marca 2013 roku. Okazuje się, że według europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, największe wydatki i niedogodności dotyczą regulacji w zakresie substancji chemicznych (REACH), zabezpieczenia produktów, podatku od wartości dodanej (VAT), uznawania kwalifikacji zawodowych, ochrony danych, rynku pracy, urządzeń naliczających stosowanych w transporcie drogowym, odpadów, nowego kodeksu celnego oraz przetargów.

Po dojściu do porozumienia, że w tych obszarach obowiązkowe jest wprowadzenie wspólnych norm unijnych Komisja Europejska rozpoczęła analizę założeń konsultacji w ramach specjalnie w tym celu utworzonego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Jest on wykorzystywany do analizy przepisów UE pod względem stopnia uciążliwości i możliwych niejasności oraz pozwala poddać ocenie obowiązujące akty prawne i dokonać ich przeglądu.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *