Czy opłaca się oszczędzać na IKZE ze względu na ulgę podatkową?

Podatki, kto je lubi, chyba nikt, zwłaszcza gdy pomniejszają nasze ciężko zarobione pieniądze. Choć z drugiej strony dzięki nim mamy wybudowane autostrady czy nowe przedszkola. Są wysokie i zabierają nam sporo z naszych zysków z zainwestowanych pieniędzy. Dlatego jeśli nadarza się okazja by odkładać pieniądze na emeryturę z mniejszym podatkiem od zarobionych pieniędzy, to dlaczego nie mamy z tego skorzystać? Można by rzec, to nasz święty obowiązek skorzystać z dodatkowej ulgi, jeśli jest to legalne w świetle prawa. W tym artykule spróbujemy podpowiedzieć, jak wykorzystać ulgi podatkowe IKZE by zarobić jeszcze więcej na emeryturę.

IKZE a ulga podatkowa

Takie konto IKZE (Indywidualne konto Zabezpieczenia Emerytalnego), to specjalnie opakowanie dla różnych produktów finansowych w które będziemy mogli zainwestować. W zależności od ryzyka, mogą nam przynieść różne zyski. Pamiętajmy jednak, że inwestujemy długookresowo, bo na emeryturę. Możemy mieć do wyboru w zależności od oferty, IKZE prowadzone przez:

  • fundusz inwestycyjny,
  • instytucję prowadzącą działalność maklerską,
  • zakład ubezpieczeń,
  • bank,
  • dobrowolny fundusz emerytalny zarządzany przez PTE (Powszechne Towarzystwa Emerytalne).

Dzięki uldze podatkowej IKZE zyskujemy:

  • l uzyskane zyski z inwestycji są zwolnione z 19% podatku dochodowego.

Przykład:

Najłatwiej to będzie zrozumieć na podstawie rocznej lokaty bankowej na 3,5% w skali roku. Inwestując samodzielnie np. 5.000 zł, nie przez IKZE, za dany rok musielibyśmy zapłacić 19% podatek od zysku, czyli zarobilibyśmy realnie 5.141,75 zł. Gdybyśmy inwestowali przez IKZE, które w skali roku wypracowałoby stopę zwrotu w tej samej wysokości tj. 3,5% dzięki uldze uzbieralibyśmy 5.175,00 zł. Czyli zarobilibyśmy więcej o 33,25 zł.

  • l wpłacone pieniądze za dany rok na IKZE (do ustalonego corocznie limitu, który wynosi 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej), można odliczyć od podstawy opodatkowania, a tym samym zapłacimy niższy podatek do Urzędu Skarbowego lub uzyskamy zwrot nadpłaconego podatku. Należy do zeznania podatkowego wypełnić i załączyć druk PIT/O

Przykład:

Limit w 2017r wynosi: 1,2*4.263zł = 5.115,60 zł. Wpłacając maksymalną kwotę na IKZE zyskujemy :

920,81 zł w przypadku podatku dochodowego w wysokości 18%;

1.636,99 zł gdy płacimy podatek dochodowy w wysokości 32% ;

971,96 zł w przypadku podatku liniowego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą jako os. fizyczna;

Nie dość, że zarabiamy bez podatku Belki, to do naszego zysku możemy jeszcze doliczyć uzyskaną ulgę w podatku dochodowym. Brzmi ciekawie, ale poznajmy też i ograniczenia:

  • płacimy prowizje za zarządzanie, od dokonywanych wpłat, możliwe są koszty wejścia, jak i wyjścia w pierwszym roku od założenia IKZE;
  • Jeśli byśmy chcieli wypłacić pieniądze (można tylko całość) przed osiągnięciem wieku 65 lat, będziemy musieli zapłacić w całości podatek dochodowy od całej zgromadzonej kwoty według obowiązującej nas stawki w roku, w którym nastąpiła wypłata;

Dopiero przy wypłacie pieniędzy z IKZE po 65 roku życia, można zapłacić fiskusowi niższy, zryczałtowany 10% podatek dochodowy od całości zgromadzonych pieniędzy. Warunkiem dodatkowym jest konieczność dokonywania wpłat w okresie 5 lat kalendarzowych.

Pamiętajmy jednak, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Należy zatem zapoznać się z materiałami udostępnianymi przez instytucje oferujące IKZE. Będziemy zadowoleni z własnych inwestycji, jeśli dobrze wybierzemy produkty finansowe oraz związane z nimi ryzyka, które jesteśmy w stanie zaakceptować.

Emerytura może jest i odległa, niestety z pewnością nadejdzie i warto być na nią finansowo przygotowanym.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *