Rodzaje ubezpieczeń finansowych

Ubezpieczenie w działalności gospodarczej należy do ubezpieczeń finansowych i polega na częściowym scedowaniu ryzyka finansowego przedsiębiorstwa na firmę ubezpieczeniową.

W obszarze tych ubezpieczeń transakcje, które są najczęściej objęte ochroną, dotyczą pożyczek, leasingu, sprzedaży ratalnej, kredytu kontraktowego czy kupieckiego. W niektórych sytuacjach tego typu usługi narzucane są przez banki i osoba prowadząca działalność gospodarczą musi je wykupić, w innych zaś nieobowiązkowe ubezpieczenie utrzyma płynność finansową przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy coraz częściej zaczynają postrzegać ubezpieczenia finansowe, jako zastępstwo dla innych produktów bankowych. Niewątpliwą pozytywną stroną ubezpieczenia jest jego mały niewysoki koszt, ale trzeba wiedzieć, że nie zagwarantuje nam ono możliwości odzyskania całej straty, powstała w wyniku obrotu gospodarczego i nie może być proponowane na wybiórcze transakcje.

Funkcjonujące w Polsce pojęcie ubezpieczenia finansowego nie zostało do tej pory jasno zdefiniowane i na chwilę obecną jest ono interpretowane w dwóch ujęciach: wąskim i szerokim. W wąskiej interpretacji ubezpieczenia finansowego jest to ubezpieczenie kredytu bankowego i kupieckiego oraz udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych. Z kolei w interpretacji szerokiej są one powiązane z ubezpieczeniami kredytów, gwarancjami ubezpieczeniowymi oraz ubezpieczeniami wszelkiego rodzaju strat finansowych.

HotPress.com.pl

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *