Samodzielne oszczędzanie na emeryturę to już konieczność

Emerytura to czas w życiu człowieka, w którym  powinien korzystać z uroków jesieni życia    i cieszyć się czasem wolnym od pracy zawodowej. Niestety –  w rzeczywistości może się to okazać bardzo trudne. Zdaniem ekspertów, suma środków gromadzona na koncie w ZUS i w OFE może okazać się niewystarczająca, by sprostać wszystkim naszym potrzebom w okresie po zakończeniu kariery zawodowej. Dzisiejsi trzydziesto- i czterdziestolatkowie otrzymają świadczenia istotnie niższe niż połowa ich wynagrodzenia. Znajdą się więc w gorszej sytuacji niż obecni emeryci. Jeśli nie zaczną odkładać na starość, w przyszłości będą musieli się zmierzyć się z drastycznym pogorszeniem standardu życia.

oszczędzanie na emeryturę

Jak oszczędzać pieniądze?

Powstaje więc seria zasadniczych pytań: jak oszczędzać pieniądze? W jakie formy pomnażania kapitału je lokować? W jakie produkty oszczędnościowe zainwestować środki na kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, żeby dać sobie szanse aby w przyszłości móc cieszyć się z ponadprzeciętnych zysków? Produktami godnymi uwagi i ukierunkowanymi na oszczędzanie są nowoczesne produkty ubezpieczeniowe, które łączą w sobie cechy produktów oszczędnościowych z funkcją ochronną.

Wzorem dostawcy tego typu usług na rynku jest firma Open Life (www.openlife.pl), która oferuje m.in. na dostarczaniu rozwiązań z zakresu regularnego oszczędzania, w tym także na cel zabezpieczenia emerytalnego. Decydując się na taką formę nie tylko zabezpieczamy się lub swoich bliskich na przyszłość, ale również możemy odkładać pieniądze na konkretne zamierzenia. To możliwość budowania fundamentów finansowych i bezpieczeństwa finansowego na przyszłość dla siebie i dla swoich bliskich, bez nadmiernego obciążenia codziennego budżetu. Dzięki elastycznym warunkom finansowym i wsparciu profesjonalistów, ubezpieczenie na życie i dożycie połączone z lokowaniem kapitału to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą połączyć ochronę życia i zdrowia z elementem oszczędnościowym czy inwestycyjnym. W ramach wybranego produktu dostępne są ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym poziomie ryzyka i potencjale wzrostu. Warto wspomnieć również o tym, że specjaliści od ubezpieczeń przed przedstawieniem indywidualnej oferty, zbadają nasze potrzeby i możliwości, w tym także sytuację finansową aby móc zarekomendować rozwiązanie najbardziej adekwatne w konkretnym przypadku.

Produkty ubezpieczeniowe i ich przewaga na rynku usług finansowych

Produkt ubezpieczeniowy z oferty Open Life dedykowany do regularnego oszczędzania został skonstruowany z myślą o efektywnym oszczędzaniu i wygodzie oszczędzającego. Cel został osiągnięty dzięki elastyczności warunków umowy, wyrażonej poprzez:

  • możliwość dostosowania wysokości składki do potrzeb oszczędzającego (składka miesięczna już od 200 zł);
  • możliwości obniżenia wysokości składki w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, a nawet czasowego jej zawieszenia w opłacaniu;
  • dostęp do zgromadzonych środków od samego początku trwania inwestycji poprzez możliwość dokonania częściowego lub całkowitego wykupu wartości udziałów bez ponoszenia dodatkowych opłat;
  • możliwość wyboru 9 gotowych strategii inwestycyjnych (tzw. fundusze modelowe). W ramach danej strategii inwestycyjnej środki lokowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytuły uczestnictwa innych instytucji wspólnego inwestowania; zgodnie ze wskazanie, profesjonalistów, którym powierzono zarządzanie tymi Funduszami
  • możliwość swobodnego przenoszenia środków pomiędzy dostępnymi ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi bez ponoszenia dodatkowych kosztów i bez limitów ;
  • możliwość obsługi polisy ubezpieczeniowej przez Internet, co zapewnia stały dostęp do informacji o aktualnym stanie oszczędności oraz umożliwia składanie wybranych dyspozycji online.

Dodatkowo po upływie min. 7 lat polisowych i spełnieniu określonych warunków jako element premiujący i motywujący do dalszego długoterminowego regularnego opłacania składki Towarzystwo Ubezpieczeń przyznaje oszczędzającemu dodatkowe udziału jednostkowe ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Więcej szczegółowych informacji o produktach ubezpieczeniowych można znaleźć pod adresem internetowym www.openlife.pl .

Artykuł sponsorowany

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *