Jakie ubezpieczenie dla biura rachunkowego?

Biuro rachunkowe, które pragnie oferować swoje usługi, musi podpisać umowę ubezpieczeniową. Ustanowi pomoc i wsparcie w chwili spowodowania błędów i krzywd wyrządzonych w związku z prowadzeniem dział...

Rodzaje ubezpieczeń finansowych

Ubezpieczenie w działalności gospodarczej należy do ubezpieczeń finansowych i polega na częściowym scedowaniu ryzyka finansowego przedsiębiorstwa na firmę ubezpieczeniową. W obszarze tych ubezpieczeń...

Co obejmuje ubezpieczenie kredytu?

Biorąc kredyt hipoteczny wchodzimy we współpracę z danym bankiem na długi czas. Coraz więcej osób biorących kredyt chce zabezpieczyć siebie oraz swoich bliskich przed następstwami nieprzewidzianych w...

Transakcje pieniężne za granicą

Wspólnota Europejska zajęła się problemem utworzenia i prowadzenia kont zagranicznych przez swoich członków. W związku z tym w 2013 roku utworzyła plan aktualizacji dotyczących przejrzystości i prowi...

Polisy OC dla członków zarządów

W Polsce niejednokrotnie członkowie zarządów przedsiębiorstw wykupują ubezpieczenie OC. Polisa ta chroni ich przed roszczeniami klientów z tytułu działania posiadanej przez nich jednostki. Polisy, kt...