Obligacje mogą nie dotrwać do gongu

Czas trwania pożyczki, powstałej w wyniku emisji obligacji, czyli termin do ich wykupu, jest jedną z najbardziej istotnych cech obligacji i elementów warunków ich emisji. Emitentowi gwarantuje korzys...

Tylko trzy banki mają jeszcze lokaty na 3%

Obniżka stóp procentowych spowodowała, że lokaty bez gwiazdek z oprocentowaniem wynoszącym 3% i więcej niemal zupełnie zniknęły z rynku. Z 30 banków, których oferty przeanalizował Expander, tylko trz...

Wiosenny poradnik kredytobiorcy

Zakup mieszkania to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Osoby poszukujące własnych „czterech kątów” zwykle decydują się na inwestycję z pomocą kredytu hipotecznego. Chociaż pełen komplet dokumen...

Obligacyjne konwenanty

Relacje między emitentem obligacji, a ich nabywcami, czyli udzielającymi pożyczki, niejednokrotnie nie sprowadzają się jedynie do prostego określenia podstawowych parametrów emisji, czyli kwoty pożyc...