Czym charakteryzuje się urlop ojcowski?

W ostatnich latach wiele mówi się o odpowiedzialnym rodzicielstwie i podziale obowiązków między rodzicami. Dotychczas większość zadań wykonywały kobiety, które zrzekały się życia zawodowego na rzecz ...

Kiedy przygotowuje się list ostrzegawczy?

Duża część przedsiębiorców ma problemy z regulaminowym wypełnianiem powinności podatkowych. Niektórzy próbują korzystają z nieudolności przepisów i przeciągają ustalone terminy. Kiedy listy ostrzegaw...

Kiedy pobiera się podatek węglowodorowy?

Jakiś czas temu Sejm wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ustawie na temat podatku węglowodorowego. Oznacza to ogromną rewolucję w mechanizmie wydobywczym i dodanie niezbędnych modyfikacji. W jaki s...

Jakie zmiany w pracy dla cudzoziemców?

Już jutro wejdą w życie inne ustalenia prawne w sprawie pozyskiwania pracowników obcokrajowców. Przekształceniom ulegną najważniejsze i obowiązujące do tej pory zasady. W dużej mierze te, które dotyc...

Czy ulga internetowa należy się każdemu?

W środę mija okres składania deklaracji podatkowych. Wciąż jednak można wysłać lub dostarczyć gotowy formularz. Aczkolwiek w tym roku nie każdy będzie mógł wykorzystać ulgę internetową, ponieważ uleg...

Czy zmiany w metodzie kasowej są korzystne?

W styczniu poprzedniego roku wdrożono poważne zmiany w metodzie kasowej. Przede wszystkim zlikwidowano okres 3 miesięcy, po zakończeniu których właściciel był zmuszony uregulować podatek VAT nawet wt...

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

W Kodeksie Pracy opisane są regulacje dotyczące czasu pracy zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dzięki temu mogą oni brać udział w rynku pracy. Zgodnie z normami prawnymi czas pracy osób niepełnosp...

Czym zajmują się organizacje związkowe?

W polskich przepisach prawa pracy interesy pracowników przedstawiane są przez organizacje związkowe. Ponad zakładowa organizacja zawodowa to ogólnokrajowy związek zawodowy, zrzeszenie związków zawodo...