Czy warto ubezpieczyć dom i mieszkanie oraz na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy?

Większość właścicieli mieszkań i domów wykupuje ubezpieczenie swojej nieruchomości. Są jednak tacy, którzy tego nie robią. Dlaczego wykupienie polisy jest tak ważne? Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze konkretnego ubezpieczenia? O tym poniżej.

Włamanie czy zdarzenia losowe takie jak: pożar, powódź, podtopienie czy nawet pękniecie rury mogą przydarzyć się każdemu i to bez względu na rodzaj zabezpieczeń zastosowanych w domu czy mieszkaniu. Straty mogą być naprawdę duże, a co za tym idzie bardzo obciążające kieszeń, czasami wręcz niemożliwe do pokrycia. Posiadanie polisy ubezpieczeniowej gwarantuje, że w razie nieszczęścia zakup nowych sprzętów oraz przeprowadzenie remontu czy odbudowanie domu będą możliwe.

Jeśli ktoś zaciągnął kredyt hipoteczny, to jest zobowiązany do ubezpieczenia nieruchomości, gdyż taki wymóg stawiają banki. Ale polisę na dom czy mieszkanie warto wykupić zawsze.

Dlaczego warto ubezpieczyć nieruchomość?

Odpowiedź na pytanie czy warto ubezpieczyć swoją nieruchomość zawsze brzmi: tak. Zdarzenie losowe może przydarzyć się każdemu, gdyż jest to coś, na co nie ma się wpływu. Oczywiście żadne ubezpieczenie domu czy mieszkania nie chroni nieruchomości przed tymi zdarzeniami samymi w sobie, ale polisa dobrana do konkretnych potrzeb spowoduje, że szkody zostaną naprawione przez ubezpieczyciela, a właściciel nie poniesie żadnych kosztów. W razie braku polisy wszystkie wydatki pokrywa właściciel.

Zakres ubezpieczenia – co warto ubezpieczyć?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują różnego rodzaju polisy. Różnią się one od siebie zakresem ubezpieczenia mieszkania/domu, sumą ubezpieczenia, wysokością składki, czasem trwania umowy i opcjami dodatkowymi. Można wybrać standardową polisę obejmującą tylko zdarzenia takie jak: pożar, włamanie czy zalanie albo taką, która chroni także wyposażenie domu oraz zawiera szereg opcji dodatkowych. Ubezpieczyć można także dom w budowie czy działkę letniskową. Ze względu na takie zróżnicowanie ofert każdy właściciel nieruchomości ma możliwość wyboru ubezpieczenia dostosowanego do swoich potrzeb. I właśnie taka powinna być każda polisa – dopasowana do konkretnych warunków. Przykładowo, jeśli ktoś mieszka na parterze, to nie musi ubezpieczać się od zalania sąsiadów, jeśli ktoś ma dom z dala od rzeki, to nie jest mu potrzebna ochrona przed powodzią itd.

Można ubezpieczyć same mury, a także wyposażenie, w tym elementy stałe takie jak: podłoga, armatura łazienkowa oraz ruchomości, czyli meble, sprzęt AGD i RTV, inne sprzęty elektroniczne i cenne przedmioty, np. dzieła sztuki. Ubezpieczyciele często oferują osobno ubezpieczenie murów i osobno wyposażenia. Oprócz ryzyk standardowych takich jak: włamanie, pożar czy zalanie można ubezpieczyć się na wypadek: uderzenia pioruna, ognia, opadów, śniegu i lodu, gradu, huraganu, lawiny, osunięcia lub zapadnięcia się ziemi, zawalenia drzew lub masztów, uderzenia pojazdu, wybuchu, trzęsienia ziemi czy huku ponaddźwiękowego. Na pewno warto ubezpieczyć się od ryzyk standardowych, a co do pozostałych, to należy zastanowić się które z nich mogą się wydarzyć na danym terenie. Poza tym warto także wykupić polisę OC oraz pakiet assistance, czyli szybką pomoc fachowców w przypadku awarii domowych (elektryka, hydraulika itd.).

Wykupując polisę, trzeba także zdecydować czy ubezpiecza się majątek według wartości odtworzeniowej, czy rzeczywistej. W razie wyboru pierwszego wariantu będzie można odkupić zniszczone rzeczy tej samej jakości i rodzaju, a w razie wyboru drugiej opcji rzeczy o wartości odtworzeniowej pomniejszonej o stopień ich zużycia. Wybór pierwszego wariantu powoduje, że składka jest wyższa.

OC w życiu prywatnym

Wykupując ubezpieczenie nieruchomości, warto dokupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Gwarantuje to pomoc w przypadku wyrządzenia komuś szkody. Jest to przydatne nie tylko w miejscu zamieszkania, gdy np. zaleje się sąsiadów czy pies właściciela mieszkania zniszczy coś komuś innemu, ale także podczas wyjazdów, np. gdy wynajmuje się dom czy mieszkanie. OC obejmuje szkody wyrządzone nie tylko przez właściciela nieruchomości, ale również członków jego rodziny i zwierzęta.

Suma ubezpieczenia

Bardzo ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę podczas zakupu polisy jest wysokość sumy ubezpieczenia. Określa do jakiej wysokości ubezpieczyciel pokryje szkody, dlatego najkorzystniej byłoby gdyby odpowiadała ona wartości ubezpieczanego majątku. Nie ma sensu ubezpieczać domu czy mieszkania na wyższą sumę niż wartość mienia, ponieważ przyznane odszkodowanie i tak nie może być wyższe niż rzeczywiście poniesiona szkoda. Zawyżenie tej sumy będzie skutkowało jedynie płaceniem wyższej składki, jednak nie da lepszej ochrony. Nie warto także wykupywać dwóch polis u różnych ubezpieczycieli, gdyż w przypadku zdarzenia i tak właściciel nie otrzyma kwoty wyższej niż ta pozwalająca na odtworzenie mienia.

Warto także dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia i sprawdzić tzw. wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacje, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności.

Franszyza integralna i redukcyjna oraz udział własny

Co to są franszyza integralna i redukcyjna? Otóż w polisach mogą zostać umieszczone zapisy ograniczające wysokość odszkodowania, ma to także wpływ na wysokość składki. I tak franszyza integralna jest to minimalny próg, określony w danej kwocie albo w procentach, powyżej którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę. Zatem jeśli wartość szkody byłaby niższa lub równa tej wartości, to w takiej sytuacji ubezpieczyciel jest zwolniony z odpowiedzialności. Z kolei franszyza redukcyjna jest to wpisana w polisie stała kwota, którą odejmuje się od wartości odszkodowania. Czyli gdy wysokość szkody jest niższa lub równa wartości franszyzy, to ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci odszkodowania, a jeśli szkoda jest wyższa, to wtedy wypłaci różnicę między wysokością szkody a określoną w umowie wartości franszyzy. Z kolei udział własny to kwota, najczęściej określona procentowo, o którą zmniejsza się wypłacane odszkodowanie.

Decydując się na wykupienie polisy, warto porównać oferty kilku towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać tę, która będzie najlepiej dopasowana do konkretnych potrzeb właściciela nieruchomości. Atrakcyjną ofertę ubezpieczenia nieruchomości można znaleźć tu: http://pkoubezpieczenia.pl/dom-i-majatek/ubezpieczenie-moj-dom24.

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *