Wzrost sprzedaży kluczowych produktów – wyniki Banku BPH w II kw. 2014 r.

W II kwartale br. Bank BPH konsekwentnie realizował strategię bezpiecznego wzrostu w wybranych segmentach rynku i wypracował zysk brutto w wysokości 48 mln zł.

W II kwartale 2014 r. Bank BPH osiągnął skonsolidowany zysk netto w wysokości 34 mln zł, co oznacza 20-proc. wzrost w porównaniu z I kwartałem tego roku; z kolei zysk brutto wyniósł 48 mln, o 20 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W tym czasie wynik na działalności bankowej, po uwzględnieniu odpisów na utratę wartości, wyniósł 326 mln zł. W II kwartale 2014 r. odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 20 mln zł, co przełożyło się na całkowite koszty ryzyka na poziomie 0,3 proc. Skonsolidowany zysk netto po 6 miesiącach wyniósł 62 mln zł, czyli o 29 proc. mniej niż przed rokiem.

– W minionym kwartale rozwijaliśmy sprzedaż strategicznych produktów. Wyraźnie widzimy dobre efekty naszych działań, ale ciągle odczuwamy wpływ czynników zewnętrznych, przede wszystkim niskich stóp procentowych na wyniki – tłumaczy Richard Gaskin, Prezes Zarządu Banku BPH.

W II kwartale tego roku klientom detalicznym Bank BPH udzielił kredytów o łącznej wartości 574 mln zł, czyli o 2 proc. więcej niż w I kwartale 2014 r. W I półroczu wartość sprzedaży tych kredytów wyniosła 1 135 mln zł, o 7 proc. więcej niż przed rokiem. Sprzedaż kredytów gotówkowych wspierana była działaniami marketingowymi, m.in. kampanią promocji „Wróć do mnie”, umożliwiającej klientom otrzymanie zwrotu dwóch spłaconych rat. Z kolei sprzedaż kredytów hipotecznych została zwiększona dzięki uatrakcyjnieniu oferty, która jednocześnie sprzyja budowaniu długoterminowych relacji z klientami.

Bank koncentrował się również na dalszym rozwoju oferty z zakresu bankowości osobistej. W I półroczu br. liczba wyspecjalizowanych doradców dla klientów tego segmentu zwiększyła się do 115. Sprzedaż produktów inwestycyjnych netto w II kwartale br. wyniosła 98 mln zł i była o 28 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. W całym I półroczu br. sprzedaż produktów inwestycyjnych netto osiągnęła wartość 179 mln zł i była o 34 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Klientom z segmentu MŚP oraz korporacjom w II kwartale br. Bank BPH udzielił limitów kredytowych na łączną kwotę 1 272 mln zł, co oznacza 68-proc. wzrost w porównaniu z I kwartałem tego roku. Na tę wartość złożyły się limity dla klientów korporacyjnych na poziomie 877 mln zł (99-proc. wzrost wobec poprzedniego kwartału) oraz klientów z sektora MŚP o wartości 395 mln zł, co stanowi 25-proc. przyrost wobec wyniku z I kwartału br.

Na wartość kredytów udzielonych firmom w II kwartale tego roku wpływ miała dalsza współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie Portfelowej Linii Poręczeniowej oraz Portfelowej Linii Gwarancji „de minimis”. W ramach tych programów w I półroczu br. bank udzielił kredytów na kwotę 209 mln zł, czyli o 52 proc. więcej niż w I półroczu 2013 r.

Mikro- i małe firmy w II kwartale mogły korzystać ze zmodyfikowanego procesu przyznawania kredytu samochodowego Auto Sezam, dzięki któremu między innymi wstępną decyzję o przyznaniu finansowania klienci mogą otrzymać już w ciągu 2 godzin.

W ramach finansowania dla klientów firmowych, Bank BPH odnotował również znaczący rozwój faktoringu. Roczna dynamika obrotu faktoringowego wyniosła 91 proc. osiągając poziom 627 mln zł w I półroczu 2014 roku (wobec 329 mln zł rok wcześniej). Od stycznia do czerwca tego roku bank obsłużył 47 tys. faktur, co oznacza 28-proc. przyrost w porównaniu z I półroczem 2013 r.

Akcja kredytowa banku rozwinęła się także dzięki modyfikacjom w procesie zarządzania ryzykiem, których efektem jest między innymi zwiększenie liczby klientów korzystających z finansowania w Banku BPH. – Naszym celem jest wzrost sprzedaży i jednocześnie zapewnienie wysokiej jakości portfela kredytowego- tłumaczy Richard Gaskin.

Potwierdzeniem stabilnej sytuacji banku jest między innymi wskaźnik adekwatności kapitałowej, który na koniec czerwca tego roku osiągnął poziom 17,2 proc.

 

Źródło: Bank BPH

Pin It

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *